<link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,600,700" rel="stylesheet" type="text/css"/>

Působí jako překladatelka anglického jazyka již od roku 2010, kdy úspěšně ukončila studium oboru Anglický jazyk a literatura na Filozofické fakultě MU v Brně. Věnuje se překladům odborných textů z různých odvětví a je také úřední překladatelkou.

V poslední době se ve spolupráci s Jazykovou školou VYVA Uherský Brod zabývá překlady knih věnovaných národopisné a folklórní tématice.

Knížky, které Iva Horáková překládala pro nakladatelství Originální knihy: